LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība

  

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

  

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts 
(vienošanās Nr.2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”
Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība"
Aktivitāte 2.1.1.3.1. "Zinātnes infrastruktūras attīstība"

Projekta īstenošanas gaita: 

11.12.2015

Visas projekta ietvaros plānotās aktivitātes ir izpildītas.

11.09.2015

Visi 16 ERAF projekta ietvaros plānotie iekārtu komplektu iepirkumi ir noslēgušies. Tuvākajā laikā tiks noslēgti divi pēdējie līgumi par Atomabsorbcijas spektrofotometra un Klimata kameras piegādi.

12.06.2015

Ir piegādāts augstspiediena šķidruma hromatogrāfijas centrs ar MS, Gāzu hromatogrāfijas centrs ar MS un analītiskās pirolīzes iekārtu GC/MS+Pyro, Plānā slānīša ietvaicētājs un Kone kalorimetra papildaprīkojums (Oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda un skābekļa noteikšanas sensori).

Izsludināti iepirkumi atlikušajām trīs iekārtām:

- Virsmas laukuma un poru izmēra analizators (LV KĶI-2015/15-AK-ERAF)

- Atomabsorbcijas spektrofotometrs (LV KĶI-2015/16-AK-ERAF)

- Klimata kamera (LV KĶI-2015/17-AK-ERAF)

12.03.2015 Notiek iepirkuma par Cone kalorimetra papildaprīkojuma piegādi piedāvājumu vērtēšana.

12.12.2014 Ir izsludināti iepirkumi par "Cone" kalorimetra papildaprīkojuma piegādi, ir piegādātasun uzstādītas laboratorijas mēbeles, augstspiediena reaktors un diferenciāli skanējošais kalorimetrs.

12.09.2014 Ir noslēgts līgums par laboratorijas mēbeļu piegādi.

02.07.2014 Ir izsludināts iepirkums par gāzu gromatogrāfijas centra ar MS un analītiskās pirolīzes iekārtu GC/MS+Pyro un Diferenciāli skanējošā kalirimetra piegādi

13.06.2014 Ir izsludināti iepirkumi par laboratorijas mēbeļu, augstspiediena reaktora, augstspiediena šķidruma hromatogrāfijas centra ar MS un plānā slānīša ietvaicētāja piegādi.

14.03.2014 Saskaņā ar projekta iepirkumu plānu, tiek izstrādāta laboratorijas mēbeļu tehniskā specifikācija un norit darbi pie laboratorijas iekārtu tehnisko specifikāciju izstrādes.

19.08.2013 noslēgts līgums ar SIA "Vārsts" par četru institūta telpu vienkāršotu renovāciju Dzerbenes 27, Rīgā. Līgums izpildīts.

15.07.2013 Iekārtu prezentācijas:

Mikroplašu lasītājs, OXIPRESS iekārta antioksidanto īpašību noteikšanai, Paātrinātā šķīdinātāja ekstrakcijas iekārta ASE 350

Dzirnavas (koksnes smalcinātājs)

Ekstrūders

Virsmas spraiguma noteicējs

LV KĶI Celulozes laboratorijā saņemtās iekārtas

Iekārta termiski mehānisko analīžu veikšanai

Miktotoms

Svari

Iekārta siltumplūsmas mērīšanai

Paraugu ieslēgšanas darba stacija

12.04.2013 2012. gada beigās noslēgtie līgumi par iekārtu piegādi ir izpildīti.

14.01.2013 Laika periodā no 12.10.2012 līdz 23.11.2012 noslēgti 23 līgumi par zinātnisko iekārtu un laboratorijas aprīkojuma piegādi Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtam. Uz 14.01.2013 piegādātas sekojošas iekārtas un laboratorijas aprīkojums:

  • Svari;
  • Mikrotoms;
  • Paātrinātās šķīdinātāja ekstrakcijas (ASE) automātiskā iekārta;
  • Papīrmasas dezintegrātors ar metāla korpusu;
  • Papīra Baltuma mērītājs;
  • Papīra virsmas gluduma mērītājs;
  • Papīra gaisa caurplūdes mērītājs;
  • Papīra nolīmēšanas mēriekārta;
  • Plānu materiālu (t. sk. papīra) pārklājumu veidojošais aparāts.

15.10.2012  2012. gada oktobrī tiek uzsākta līguma slēgšana par zinātnisko iekārtu un laboratorijas aprīkojuma piegādi ar atklāta konkursa Nr. LV KĶI-2012/3-AK-ERAF „Zinātnisko iekārtu un laboratorijas aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Meža un ūdens resursu centra valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība” Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005 ietvaros” uzvarētājiem.

09.03.2012   parakstīts Sadarbības līgums saskaņā ar Sadarbības stratēģijā noteiktajiem principiem.

12.01.2012   Uzsākta projekta īstenošana.


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 11.12.2015.