LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2012/4-ERAF

Informatīvs paziņojums par iepirkuma veikšanu
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu

Paziņojuma datums: 13.04.2012

Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2012/4-ERAF

Iepirkuma priekšmets: Patentu pieteikumu sagatavošana, izskatīšana un reģistrācija ERAF projektiem Nr. 2010/0297/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/024 Inovatīva levoglikozāna ieguves tehnoloģijas pilnveidošana un blakusproduktu izmantošana, Nr. 2010/0288/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/038 Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes, Nr. 2010/0214/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/054 Gaistošus organiskus savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem, Nr. 2010/0324/2DP/2.1.1.1.0/ 10/APIA/VIAA/057 Inovatīvi koksnes un tās pārstrādes materiāli ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām, Nr. 2010/0289/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/058 Bioloģiski aktīvu vielu un polimērmateriālu izejvielu iegūšana no bērza mizu pārpalikumiem

Nolikums: http://www.kki.lv/dokumenti/nolikums_patenti.doc

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.04.2012, plkst. 11:00
Jautājumi un atbildes: -

Lēmuma pieņemšanas datums: 29.06.2012

Izpildītājs: SIA "Patentu aģentūra KDK"

Līguma summa: 15410,00 Ls


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 20.09.2012.