LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Bioloģiski aktīvu vielu un polimērmateriālu izejvielu iegūšana no bērza mizu pārpalikumiem

 

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

  

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
(Nr. 2010/0289/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/058)


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”
Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība"
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

 

Projekta īstenošanas gaita:  

 

30.12.2013 Veiktā pētījuma īss kopsavilkums par periodu 01.10.2013 - 30.12.2013   Skatīt

 

30.09.2013 Veiktā pētījuma īss kopsavilkums par periodu 01.07.2013 - 30.09.2013   Skatīt

 

30.06.2013 Veiktā pētījuma īss kopsavilkums par periodu 01.04.2013 - 30.06.2013   Skatīt

 

31.03.2013 Veiktā pētījuma īss kopsavilkums par periodu 01.01.2013 - 31.03.2013   Skatīt

 

31.12.2012 Veiktā pētījuma īss kopsavilkums par periodu 01.10.2012 - 31.12.2012   Skatīt

 

30.09.2012 Veiktā pētījuma īss kopsavilkums par periodu 01.07.2012 - 30.09.2012   Skatīt

  

30.06.2012 Veiktā pētījuma īss kopsavilkums par periodu 01.04.2012 - 30.06.2012   Skatīt

   

31.03.2012 Veiktā pētījuma īss kopsavilkums par periodu 01.01.2012 - 31.03.2012   Skatīt

 

30.12.2011 Veiktā pētījuma īss kopsavilkums par periodu 01.10.2011 - 30.12.2011   Skatīt

 

30.09.2011 Veiktā pētījuma īss kopsavilkums par periodu 01.07.2011 - 30.09.2011   Skatīt

 

30.06.2011 Veiktā pētījuma īss kopsavilkums par periodu 01.04.2011 - 30.06.2011   Skatīt

 

31.03.2011 Veiktā pētījuma īss kopsavilkums par periodu 29.01.2010 - 31.03.2011   Skatīt

 

2010.01.29 Uzsākta projekta īstenošana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 31.01.2014.