LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Bioloģiski aktīvu vielu un polimērmateriālu izejvielu iegūšana no bērza mizu pārpalikumiem

  

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

  

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
(Nr. 2010/0289/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/058)


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”
Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība"
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

   

Projekta vispārīgais mērķis – Paaugstināt bērza saplākšņa ražošanas izejvielas izmantošanas efektivitāti un nozares produkcijas kopīgo pievienoto vērtību.

  

Projekta specifiskais mērķis – Izstrādāt būtiski uzlabotu inovatīvu tehnoloģiju bioloģiski aktīvu vielu un polimērmateriālu sintēzes izejvielu iegūšanai no bērza tāsīm.

   

Projekts un pētījums attiecas uz mežsaimniecības zinātni un koksnes materiāla (mizu) izmantošanu biomedicīnas, farmācijas un materiālzinātnes izejvielās ar augstu pievienoto vērtību.

 

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes: 

  1. Tehniskā priekšizpēte; projekta ieguvumu un izmaksu ekonomiskā analīze.
  2. Bērza tāss ekstraktvielu iznākuma, komponentu sastāva, fizikālo un tehnisko īpašību pētījumi.
  3. Tāss granulu sagatavošanas un to ekstrakcijas turbulentā vidē pētījumi, iekārtas izveide un optimizācija. Betulīna izdalīšana un kristalizācija.
  4. Suberīna hidrolītiskās depolimerizācijas apstākļu optimizācija un tās primāro produktu izdalīšana un raksturošana.
  5. Individuālu ω-oksidekānskābju izdalīšana no suberīnskābju maisījuma.
  6. Pilnveidotas tehnoloģijas triterpēnu un suberīna preparātu izdalīšanai no tāsīm testēšana pilotiekārtā laboratorijas apstākļos.

Projekta īstenošanas vieta – Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (http://www.kki.lv/, koks@edi.lv ).

  

Projekta sadarbības partneri: nav.

 

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 48 mēneši.


Projekta vadītājs – Dr.sc.ing. Jānis Zandersons (tpd@edi.lv).
   

Projekts uzsākts - 2011. gada 29. janvārī.

 

Projekta ietvaros īstenotajām darbībām nav saimniecisks raksturs, jo saskaņā ar 07.07.2009 MK Noteikumu Nr.752 apakšpunktu 3.1. projekts atbilst šādiem kritērijiem:

  • Projektu īsteno zinātniskās institūcijas, kas veic šādas pamatdarbības –zinātnisko darbību un tās rezultātu izplatīšanu zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā;
  • Atlīdzība, kas tiek iegūta īstenojot šīs pamatdarbības tiek atkārtoti investēta pamatdarbībās un zinātniskās institūcijas dalībnieki vai akcionāri nav komersanti;
  • Projekta ietvaros tiks nodrošināta pētniecības rezultātu publiska pieejamība.

Projekta īstenošanas gaita

  


CAPTCHA

A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 28.04.2016.