LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Inovatīva levoglikozāna ieguves tehnoloģijas pilnveidošana un blakusproduktu izmantošana

  

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

  

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
(Nr. 2010/0297/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/024)


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”
Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība"
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

   

Projekta vispārīgais mērķis – Atjaunoties spējīgo izejvielas-koksnes izmantošanas paplašināšana biorafinēšanā, lai iegūtu ķīmiskās rūpniecības pamatvielas organiskajai sintēzei un farmācijai.

  

Projekta specifiskais mērķis – Levoglikozāna ieguves tehnoloģijas būtiska uzlabošana, palielinot tā iznākumu un tīrību kā arī procesā radušos atlieku daudzuma samazināšana un utilizācija.

   

Projekts un pētījums atbilst vietējo resursu (t.i. mežu resursu ) ilgtspējīgai izmantošanai un  jaunu produktu un tehnoloģiju radīšanai biomedicīnas un farmācijas zinātnes nozarēm.

 

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes: 

  1. tehnisko priekšizpēti;
  2. pētniecību, kas ietvers sevī rūpnieciskos pētījumus par levoglikozāna ieguves tehnoloģijas uzlabošanu;
  3. pētniecības rezultātu pieejamības nodrošināšanu;
  4. pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanu.

Projekta īstenošanas vieta – Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (http://www.kki.lv/, koks@edi.lv ).

  

Projekta sadarbības partneri: nav.

 

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 48 mēneši.


Projekta vadītājs – Dr.ing. Aivars Žūriņš (aivarsz@edi.lv).
   

Projekts uzsākts - 2011. gada 3. janvārī.

 

Projekta ietvaros īstenotajām darbībām nav saimniecisks raksturs, jo saskaņā ar 07.07.2009 MK Noteikumu Nr.752 apakšpunktu 3.1. projekts atbilst šādiem kritērijiem:

  • Projektu īsteno zinātniskās institūcijas, kas veic šādas pamatdarbības –zinātnisko darbību un tās rezultātu izplatīšanu zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā;
  • Atlīdzība, kas tiek iegūta īstenojot šīs pamatdarbības tiek atkārtoti investēta pamatdarbībās un zinātniskās institūcijas dalībnieki vai akcionāri nav komersanti;
  • Projekta ietvaros tiks nodrošināta pētniecības rezultātu publiska pieejamība.

Projekta īstenošanas gaita

  


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 28.04.2016.