LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Inovatīvi koksnes un tās pārstrādes materiāli ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām

 

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
(Nr.2010/0324/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/057)


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”
Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība"
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

  

Projekta īstenošanas gaita:  

   

30.06.2014 REZULTĀTI par paveikto līdz projekta beigām 2013.12.31.  skatīt    

    

30.11.2013 REZULTĀTI PROJEKTA 8.PĀRSKATA PERIODĀ  skatīt  

  

01.07.2013 REZULTĀTI PROJEKTA 7.PĀRSKATA PERIODĀ  skatīt  

 

01.03.2013 REZULTĀTI PROJEKTA 6.PĀRSKATA PERIODĀ  skatīt

   

09.10.2012 REZULTĀTI PROJEKTA 5.PĀRSKATA PERIODĀ  skatīt

  

08.05.2012 REZULTĀTI PROJEKTA 4.PĀRSKATA PERIODĀ  skatīt   

 

20.04.2012 REZULTĀTI PROJEKTA 3.PĀRSKATA PERIODĀ  skatīt

    

08.11.2011 REZULTĀTI PROJEKTA 2.PĀRSKATA PERIODĀ  skatīt

 

06.07.2011 REZULTĀTI PROJEKTA 1.PĀRSKATA PERIODĀ  skatīt

  

17.12.2010 Uzsākta projekta īstenošana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 01.07.2014.