LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes

  

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
(Nr. 2010/0288/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/038)


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”
Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība"
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

 

Projekta īstenošanas gaita:  

 

31.12.2013 Atskaite par 8. periodu (01.08.2013-31.12.2013)  skatīt 

  

31.12.2013 Populāra publikācija: Unikāla iekārta koksnes ekspermentiem. - Ilustrētā Zinātne, 2013, Septembris (94), lpp. 12. skatīt 

 

31.12.2013 Zinātniska publikācija: Prans B., Puke M., Vedernikovs N., Kruma I. Influence of Biomass Pretreatment Process Time on Furfural Extraction from Birch Wood. - Environmental and Climate Technologies, 2013, 11(1), pp. 5-11 (indeksēta datu bāzē Scopus; Open Access, http://www.degruyter.com/view/j/rtuect.2013.11.issue-1/rtuect-2013-0001/rtuect-2013-0001.xml)

  

31.12.2013 Latvijas patents LV14742B. Celulozes enzimātiskās hidrolīzes priekšapstrādes paņēmiens (Autori: Rapoports A., Vederņikovs N., Rozenfelde L., Dehtjars J., Cifanskis S., Puķe M., Krūma I., Kataševs A., Jakušēvičs V.) - Patenti un preču zīmes. Latvijas Republikas Patentu valdes oficiālais vēstnesis, 20.12.2013, Nr. 12, lp. 1794. skatīt 

 

31.07.2013 Latvijas zinātnieki piedāvā fundamentāli jaunu pieeju bioetanola ražošanā - Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) portāls, 2013, populāra publikācija.

 

31.07.2013 Atskaite par 7. periodu (01.03.2013-31.07.2013)  skatīt

 

14.06.2013 Dalība Starptautiskajā Baltijas jūras reģiona zinātniskajā konferencē "Starpdisciplinārie pētījumi augstākai meža sociāli-ekononomiskajai vērtībai", 2013. gada 10.-12. jūnijs, Rīga, Latvija  (lnternational Baltic Sea Region Scientific Conference "lnterdisciplinary Research for Higher Socioeconomic Value of Forests", June 10-12, Riga, Latvia):

  • Brazdausks P., Puke M., Vedernikovs N., Kruma I. Influence of the amount of catalyst on acetic acid formation from birch wood in biomass prettreatment process - text, presentation;
  • Puke M., Vedernikovs N., Kruma I., Brazdausks P. Influece of the amount of catalyst on the furfural yield obtained from birch wood during biomass pre-treatment process - text, presentation;
  • Vedernikovs N., Kruma I., Puke M., Brazdausks P. New pre-treatment of birch wood for bioethanol productiontext.

  

28.02.2013 Atskaite par 6. periodu (01.10.2012-28.02.2013)  skatīt 

   

30.09.2012 Atskaite par 5. periodu (01.05.2012-30.09.2012)  skatīt 

   

30.04.2012 Atskaite par 4. periodu (01.12.2011-30.04.2012)  skatīt 

  

21.09.2012 Populārs raksts "Bioetanols - no lapkokku koksnes" izdevumā "Mājas viesis" skatīt , skatīt online 

  

25.04.2012 Plakāts (Posters) "Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes", Izstāde „Struktūrfondi Latvijas Universitātē: 2007.-2013.”, Latvijas Universitātes Mazajā aulā, izstāde tika atklāta 2012.gada 28.februārī  skatīt

 

25.04.2012 Prezentācija darba grupas sapulcē "Hidroksilapatīta virsmas fizikālo īpašību modifikācijas iespēja, izmantojot hidrogenizācijas metodi. Atskaites periods: 01.03.2011 - 31.01.2012", Rīga, 2012. gada 20. februāris  skatīt

 

25.04.2012 Prezentācija "Celulozes enzimātiskās hidrolīzes pētījumi", 2011  skatīt

 

30.11.2011 Atskaite par 3. periodu (1.07.2011-30.11.2011)  skatīt

 

30.06.2011 Atskaite par 2. periodu (1.04.2011-30.06.2011)  skatīt

 

31.03.2011 Atskaite par 1. periodu (2.01.2011-31.03.2011)  skatīt

  

03.01.2011 Uzsākta projekta īstenošana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 30.01.2014.