LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes

  

 |-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

  

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
(Nr. 2010/0288/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/038)


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”
Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība"
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

   

Projekta vispārīgais mērķis – Bioetanola ieguves tehnoloģijas efektivitātes paaugstināšana un tā negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana.

  

Projekta specifiskais mērķis – Jauna bezatlikuma tehnoloģijas izstrāde bioetanola un citu vērtīgu produktu  ieguvei no lapkoku koksni.

   

Projekts un pētījums atbilst – zinātnes nozarēm: 

 1. Enerģija un vide; 
 2. Vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas.

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes: 

 1. Pētniecība (rūpnieciskais pētījums un eksperimentālā izstrāde):
  1.1.Koksnes priekšapstrādes pētījumi; 
  1.2.Bioetanola iegūšanas pētījumi;
  1.3.Lignīna atlikuma izmantošana;  
  1.4.Bezatlikuma tehnoloģijas izstrāde bioetanola un citu vērtīgu produktu  ieguvei, no lapkoku koksnes.  
 2. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana.
 3. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

Projekta rezultātā tiks izstrādāta jauna bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes; izstrādāta jauna tehnoloģija substrātu iegūšanai; uzlabota celulozes enzimātiskās hidrolīzes tehnoloģija; un uzlabota bioetanola raudzēšanas tehnoloģija.

  

Projekta īstenošanas vieta – Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (http://www.kki.lv/, koks@edi.lv ).

  

Projekta sadarbības partneri:

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 36 mēneši.


Projekta vadītājs – Dr.habil.chem.  Nikolajs Vederņikovs (ved@edi.lv).
   

Projekts uzsākts - 2011. gada 3. janvārī.

 

Projekta ietvaros īstenotajām darbībām nav saimniecisks raksturs, jo saskaņā ar 07.07.2009 MK Noteikumu Nr.752 apakšpunktu 3.1. projekts atbilst šādiem kritērijiem:

 • Veic pamatdarbību - zinātnisko darbību un zinātnisko darbību rezultātu izplatīšanu zināšanu un tehnoloģiju pārnese veidā; 
 • Atlīdzību, kas iegūta, īstenojot šīs pamatdarbības, atkārtoti investē pamatdarbībās.

Projekta īstenošanas gaita

  


CAPTCHA

A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 28.04.2016.