LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības fonda (ERAF) projekti

    

|-ESF2.jpg 580x353px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

 • Ģenētisko faktoru nozīme adaptēties spējīgu un pēc koksnes īpašībām kvalitatīvu mežaudžu izveidē
  Eiropas Sociālā fonda projekts (Nr. 2009/0200/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/146)
  aktivitāte 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" 

Par projektu

 • Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību
  Eiropas Sociālā fonda projekts (Nr. 2013/0044/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/022)
  aktivitāte 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" (otrā kārta)

Par projektu
Projekta īstenošanas gaita

 • Jaunas zinātniskās grupas izveide adhezīva izstrādes pētījumiem
  Eiropas Sociālā fonda projekts (Nr. 2013/0019/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/062)
  aktivitāte 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" (otrā kārta)

Par projektu

 

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

    

Projekti, kurus koordinē Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts:

 

 • Gaistošus organiskus savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem
  Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts (Nr.2010/0214/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/054)
  Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Par projektu

Projekta īstenošanas gaita

 • Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes
  Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts (Nr.2010/0288/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/038)
  Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Par projektu

Projekta īstenošanas gaita

 • Inovatīvi koksnes un tās pārstrādes materiāli ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām
  Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts (Nr.2010/0324/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/057)
  Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Par projektu

Projekta īstenošanas gaita

 • Inovatīva levoglikozāna ieguves tehnoloģijas pilnveidošana un blakusproduktu izmantošana
  Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts (Nr.2010/0297/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/024)
  Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Par projektu

Projekta īstenošanas gaita

 • Bioloģiski aktīvu vielu un polimērmateriālu izejvielu iegūšana no bērza mizu pārpalikumiem
  Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts (Nr.2010/0289/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/058)
  Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Par projektu

Projekta īstenošanas gaita

  

 • Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība
  Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
  (vienošanās Nr.2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005)
  Aktivitāte 2.1.1.3.1. "Zinātnes infrastruktūras attīstība"

Par projektu

Projekta īstenošanas gaita

 

 • Augstvērtīgu produktu ieguves izpēte, izmantojot mikroaļģu kultivāciju laboratorijas un pilota mērogā fotobioreaktoros
  Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
  (Nr. 2013/0041/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/025)
  Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" (otrā kārta)

Par projektu

  

 • Saplāksnis no termiski modificētiem finieriem ar uzlabotām ilgizturības īpašībām  
  Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
  (Nr. 2014/0018/ 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/040)
  Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" (trešā kārta)

Par projektu

 
 • Dabai draudzīga presētā papīra iepakojuma materiāla, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, izstrāde ar piedevām no atjaunojamiem dabas resursiem  
  Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
  (Nr. 2014/0034/2DP/2.1.1.1.0./14/APIA/VIAA/042)
  Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" (trešā kārta)

Par projektu

       

 • Inovatīvu poliolu un poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta (PET) pārslām un atjaunojamo izejvielu resursiem
  Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
  (Nr. 2014/0043/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/063)
  Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" (trešā kārta)

Par projektu

    

 • Nanostrukturētas aktīvās ogles superkondensatoru elektrodiem
  Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
  (Nr. 2014/0043/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/050)
  Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" (trešā kārta)

Par projektu

    

 • Granulēto augu biomasas kurināmā kvalitātes paaugstināšana impregnējot tās virsmas slāni ar augstās enerģētiskās ietilpības šķidro energonesēju atkritumiem, iepriekš apstrādājot biomasu zemas intensitātes mikroviļņu laukā
  Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
  (Nr. 2014/0042/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/054)
  Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" (trešā kārta)

Par projektu

      

 • Dalība Apvārsnis 2020 projektos Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātniskās kapacitātes un atpazīstamības sekmēšanai
  Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
  (Nr. 2015/0012/ 2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/012)
  Aktivitāte 2.1.1.2. "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” (otrā kārta)

Par projektu

    

    

 • Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība
  Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
  (Nr. 2015/0021/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/010)
  Aktivitāte 2.1.1.3.3. "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība”

 

Par projektu

 

 

Projekti, kurus izpildē piedalās Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts:

   

 • Jauna tehnoloģija kalcija karbonāta un bioūdeņraža ieguvei biomasas reakcijā ar sārmu
  Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts (Nr.2010/0329/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/095)
  Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

  Par projektu

        

 • Ar dabīgiem materiāliem pildītu  cieto poliizocianurāta bioputuplastu izstrāde  
  Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts (Nr.2010/0290/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/053)
  Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

  Par projektu

        
 • Tīro tehnoloģiju klasteris tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
Par projektu

    

 • Projekts "Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide" -  īsteno Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts piedalās projekta īstenošanā kā projekta sadarbības partneris.
Par projektu
 
 • Atbalsts LVKĶI Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas" ietvaros -  tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
Par projektu

   

 • Atbalsts LVKĶI Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu nozares klastera attīstības pasākumi 2012-2015" ietvaros -  tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
Par projektu

A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 04.12.2015.