LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde

2009. gada 30. novembrī, plkst. 14.00,  
LV koksnes ķīmijas institūta konferenču zālē, Rīgā, Dzērbenes ielā 27 notika
   

   VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMAS  

Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas

publiskajā apspriešanā

     
   

14:00 - Programmas vadītāja LZA īst .loc, Dr chem. B.Andersona ievadvārdi,   http://www.kki.lv/dokumenti/VPP_Andersons_30.11.2009.pdf (267 kB);
 

14:20 - Projekts „Perspektīvas lapu koku audzēšanas tehnoloģijas izstrāde meža un nemeža zemēs patērētāju nodrošināšanai ar meža izejvielām”,  LV Mežzinātnes institūts „Silava”, Dr.sc.ing. M.Daugavietis,  http://www.kki.lv/dokumenti/VPP_Daugavietis_30.11.2009.pdf (1462 kB);


14:50 - Projekts „Lapu koku koksnes izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei”, LLU Meža fakultāte, Prof., Dr.habil.sc.ing. H.Tuherm,  http://www.kki.lv/dokumenti/VPP_Tuherm_30.11.2009.pdf (557 kB);

 

15:20 – Projekts „Lapu koku izmantošana uzlabotu koksnes materiālu un jaunu produktu ieguvei”, LV Koksnes ķīmijas institūts, Prof., Dr.habil.sc.ing. U.Viesturs, http://www.kki.lv/dokumenti/VPP_Viesturs_30.11.2009.pdf (2023 kB);

 

15:50 - Projekts „Lapu koku produktu un tehnoloģiju ekonomiskais novērtējums”, LLU Meža fakultāte, Prof., Dr.sc.ing. A.Grīnfelds, http://www.kki.lv/dokumenti/VPP_Grinfelds_30.11.2009.pdf (3620 kB)

 

16:20 - Diskusija

 

 

Izdots rakstu krājums: Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas.Valsts pētījumu programma, 2005 –2009. Rakstu krājums. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2009, 196 lpp. (ISBN 978-9984-39-935-5) - Saturs

  
Lejupielādēt: http://www.kki.lv/dokumenti/VPP_Krajums_2009.pdf  (5143 kB)

 

 


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 20.11.2010.