LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LVKĶI vadība un darbinieki

Vadība:

 • Direktors: Dr. Uģis Cābulis
 • Zinātniskās padomes priekšsēdētājs /
  Direktora vietnieks zinātniskajos jautājumos Dr.chem. Bruno Andersons
   
 • Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieks: Dr.sc.ing. Viesturs Zeltiņš
   
 • Zinātniskās padomes sekretārs  /
  Zinātniskais sekretārs  Dr.chem. Arnis Kokorevičs


Tehniskie darbinieki:

 • Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos: Iveta Ušacka
   
 • Galvenā grāmatvede: Antra Kudiņa
   
 • Sekretāre: Indra Ābeltiņa
   
 • Personāla vadītāja: Indra Ābeltiņa
   
 • Tehniskais direktors: Gints Ušackas
   
 • Darba aizsardzības inženieris: Dr. Aina Prikule
   
 • Tulkotāja: Irīna Morozova
   
 • Saimniecības pārzine: Dace Dolace
    

 

 

 

 

 

 


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 29.03.2013.