Drukāt
logo

Arhīvs > Valsts pētījumu programma 2005-2009

Valsts pētījumu programma 2005-2009


Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas

Prioritārais zinātnes virziens: Meža zinātne un koksnes tehnoloģijas

 

Izpildītāji:
    Latvijas Valsts mežzinātnes institūts ‘Silava”,
    Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
    Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu (MeKA),
    Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts.

 

Programmas vadītājs: LZA īst.loc., Dr.chem. Bruno Andersons (brunoan@edi.lv

 

Projekta izpildes laiks: 2005. gada jūlijs - 2009. gada decembris.

 

Mērķis: izstrādāt inovatīvus, ekoloģiski un ekonomiski pamatotus tehnoloģiskos risinājumus ilgspējīgas meža un nemeža zemes izmantošanai lapu koku meža audzēšanai un uz mežsaimniecības produkcijas izmantošanu bāzētu nozaru attīstībai.

 

Uzdevumi: 

Programmas ietvaros īstenojamie projekti

 

Programma sastāv no četriem projektiem, kas loģiski sasaista visus būtiskākos Programmas ietvaros risināmos aspektus: lapu koku kā meža sastāvdaļas ekoloģiskā un ekonomiskā izvērtēšana, audzēšanas tehnoloģijas, koksnes kā materiāla uzlabošanas iespējas ar kokapstrādes un modificēšanas paņēmieniem, lapu koksnes izmantošana, tautsaimniecībā izmantojamu produktu ražošanai ar dziļās pārstrādes tehnoloģijām.

  1. Izstrādāt perspektīvas lapu koku audzēšanas tehnoloģijas meža un nemeža zemēs patērētāju nodrošināšanai ar meža izejvielām (Vad. Dr.sc.ing. Māris Daugavietis, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts ‘Silava”). 
      
  2. Lapu koku koksnes izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei (Vad. Dr.habil.sc.ing. Henn Tuherm,  Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte). 
     
  3. Lapu koku izmantošana uzlabotu koksnes materiālu un jaunu produktu ieguvei (Vad. Dr.habil.ing. Uldis Viesturs Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts). 
     
  4. Lapu koku produktu un tehnoloģiju ekonomiskais novērtējums (Vad. Dr.sc.ing. Alfons Grīnfelds, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte). 

Programmas realizācijas gaita:

 

Aktivitātes 2007
 

Aktivitātes 2008
      VPP apspriešana 2008
      Izbraukuma sesija 2008.10.17
      Preses relīze 29.12.2008

 

Aktivitātes 2009

      VPP apspriešana 2009
      VPP Rakstu krājums
        

 © 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 21.11.2010.


http://www.kki.lv/ Drukas versija
Informācija no: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=71
Izdrukas laiks: 19.06.2024 plkst. 07:47