Drukāt
logo

Iepirkumi, Izsoles > Iepirkumi > LV KĶI-2017/10-AK-ERAF

LV KĶI-2017/10-AK-ERAF


Paziņojuma datums: 07.07.2017
Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2017/10-AK-ERAF
Iepirkuma priekšmets: Par materiālu iegādi ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/144 “Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem” izpildei

Nolikums

Uzmanību, ņemot vērā to, ka Nolikuma tehniskajā specifikācijā konstatētas daudzas neprecizitātes, 13.07.2017 pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru.
Jautājumi un atbildes: -
Grozījumi nolikumā:-

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.08.2017, plkst. 11:00

Ziņojums (13.07.2017)© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 13.07.2017.


http://www.kki.lv/ Drukas versija
Informācija no: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=284
Izdrukas laiks: 26.05.2024 plkst. 14:20