Drukāt
logo

Iepirkumi, Izsoles > Iepirkumi > LV KĶI-2017/9-AK

LV KĶI-2017/9-AK


Paziņojuma datums: 03.07.2017
Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2017/9-AK
Iepirkuma priekšmets: Planetāro dzirnavu piegāde

Nolikums

Uzmanību, nolikuma 13.2., 13.3. un 13.4. punktā ir kļūdaini norādīta atsauce uz Publisko iepirkumu likuma 42. pantu. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 43. pantam.
Jautājumi un atbildes:

Ieinteresētā pretendenta jautājumi un iepirkumu komisijas sniegtās atbildes 2017. gada 04. jūlijā
Grozījumi nolikumā:-

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.07.2017, plkst. 11:00

Lēmuma pieņemšanas datums: 02.08.2017

Piegādātājs: SIA "Labochema Latvija"

Līguma summa: 18965,00 EUR bez PVN

Ziņojums© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 03.08.2017.


http://www.kki.lv/ Drukas versija
Informācija no: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=283
Izdrukas laiks: 21.10.2020 plkst. 18:12