Drukāt
logo

Iepirkumi, Izsoles > Iepirkumi > LV KĶI-2017/7-AK-ERAF

LV KĶI-2017/7-AK-ERAF


Paziņojuma datums:15.06.2017
Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2017/7-AK-ERAF
Iepirkuma priekšmets: Par ķimikāliju un materiālu iegādi ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/113 “Jaunas pieejas izstrādāšana vienlaicīgai bioetanola, furfurola un citu vērtīgu produktu bezatlikuma iegūšanai no vietējiem zemkopības pārpalikumiem” izpildei

Nolikums
Jautājumi un atbildes: -
Grozījumi nolikumā:-

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.07.2017, plkst. 11:00

Daļa Nr. 1 Ķimikālijas

Lēmuma pieņemšanas datums: 25.07.2017

Piegādātājs: SIA "Labochema Latvija"

Līguma summa: 981,00 EUR bez PVN

Daļa Nr. 2 Materiāli

Lēmuma pieņemšanas datums: 25.07.2017

Piegādātājs: SIA "Labochema Latvija"

Līguma summa: 1663,63 EUR bez PVN

Ziņojums (25.07.2017)

Kļūdas labojums! Informējam, ka ziņojumā ir ieviesusies kļūda, tehnisko specifikāciju sagatavoja pētnieks M. Puķe, nevis vadošais pētnieks A. Žūriņš.© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 02.08.2017.


http://www.kki.lv/ Drukas versija
Informācija no: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=281
Izdrukas laiks: 26.05.2024 plkst. 13:58