Drukāt
logo

Iepirkumi, Izsoles > Iepirkumi > LV KĶI-2017/4-AK-ERAF

LV KĶI-2017/4-AK-ERAF


Paziņojuma datums: 27.02.2017
Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2017/4-AK-ERAF
Iepirkuma priekšmets: Par laboratorijas aprīkojuma, materiālu un ķimikāliju iegādi ERAF projekta Nr.1.1.1.1/16/A/010 “Inovatīvas levoglikozenona ieguves tehnoloģijas no lignocelulozes izstrāde” izpildei

Nolikums
Jautājumi un atbildes:

Ieinteresētā pretendenta jautājumi un iepirkumu komisijas sniegtās atbildes 2017. gada 03. martā

16.03.2017 publicēts skaidrojums Atklāta konkursa Nolikumam

Grozījumi nolikumā: -

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.04.2017, plkst. 11:00

Daļa Nr. 1 Ķimikālijas

Lēmuma pieņemšanas datums: 12.06.2017

Piegādātājs: SIA "Labochema Latvija"

Līguma summa: 3187,18 EUR bez PVN

Daļa Nr. 2 Hromatogrāfijas kolonna (gāzu, šķidruma hromatogrāfam)

Lēmuma pieņemšanas datums: 12.06.2017

Piegādātājs: SIA "Armgate"

Līguma summa: 2132,48 EUR bez PVN

Daļa Nr. 3 Hromatogrāfijas kolonnas (šķidruma hromatogrāfam)

Lēmuma pieņemšanas datums: 12.06.2017

Piegādātājs: SIA "Faneks"

Līguma summa: 1570,00 EUR bez PVN

27.10.2017 saskaņā ar līguma 10.3. punktu un PIL 67.1 panta 4. daļu Noslēgta vienošanās Nr. 1, līguma summa tiek noteikta EUR 1597,00 EUR.

Daļa Nr. 4 Laboratorijas materiāli

Lēmuma pieņemšanas datums: 29.08.2017

Piegādātājs: SIA "Mediq Latvija"

Līguma summa: 899,15 EUR bez PVN

Ziņojums (12.06.2017)

Ziņojums (29.08.2017)






© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 27.10.2017.


http://www.kki.lv/ Drukas versija
Informācija no: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=276
Izdrukas laiks: 21.07.2024 plkst. 07:28