Drukāt
logo

Zinātniskā darbība > Programmas, projekti > Valsts pētījumu programma 2014-2017 > Valsts pētījumu programma 24.03.2016

Lapa nav pieejama.


Valsts pētījumu programmas
„Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas” (ResProd)
otrā posma izpildes izvērtēšanas konference


Konferences norises vieta un laiks:    
Rīgā, Jelgavas iela 1, LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs
Piektdien, 2016. gada 24. martā, , pl. 10:00-14:00

 

Ziņojumi:

 
1. Valsts pētījumu programma “Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas”(ResProd), Dr.chem. B.Andersons, LVKĶI


2. Vienvecuma egļu mežu audzēšanas potenciāls auglīgajās meža ekosistēmās’, Dr. silv.J.Jansons, LVMI Silava

 
3. Pētījumi koksnes apstrādes, meža produktu loģistikas un plānošanas jomā, Dr. silv. D. Dubrovskis, LLU, Dr. M. Millers, LLU

 
4. Biomateriāli un bioprodukti no meža resursiem ar daudzpusīgu pielietojumu, Dr.inž. A.Žūriņš, LV KĶI

 
5. Zemes dzīļu resursu izpēte- jauni produkti un tehnoloģijas (Zeme), Dr. geol. V. Segliņš, LU

 
Jautājumi un diskusijas

 
Aktuālā informācija no IZM un SuZA

 © 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 30.05.2016.


http://www.kki.lv/ Drukas versija
Informācija no: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=262
Izdrukas laiks: 28.09.2023 plkst. 22:09