Drukāt
logo

Zinātniskā darbība > Programmas, projekti > ESF un ERAF projekti > Akadēmiskais tīkls ...

Akadēmiskais tīkls ...


  

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

  

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts 
(vienošanās Nr.2010/0239/2DP/2.1.1.3.2/10/IPIA/VIAA/001


Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”
Pasākuma 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība"
Aktivitātes 2.1.1.3. "Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība"
Apakšaktivitātes 2.1.1.3.2. "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai"

 

ietvaros īstenojamais projekts "Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide"

  

Projektu „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” (Vienošanās Nr. 2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001) (projekts) īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas zinātniskajām institūcijām – projekta sadarbības partneriem.

 

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts piedalās projekta īstenošanā kā projekta sadarbības partneris.

  

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 15.decembrim.

 

Projekta kopējais finansējums ir 15 102 877,90 EURO, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 14 960 590,72 EURO un valsts budžeta finansējums 142 287,18 EURO.

  

Projekta mērķis ir izveidot nākamās paaudzes datu pārraides tīklu zinātniskās darbības nodrošināšanai un uzlabot informācijas sistēmas valsts zinātniskajās institūcijās un augstskolās.

 

Projektā plānotie pasākumi:

 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskais pamattīkls zinātniskās darbības un pētniecības nodrošināšanai, kas radīs iespēju uzlabot pašreizējo zinātnes nozares darbību un atdevi, nodrošināt pētnieku iespējas pilnvērtīgi un efektīvi iesaistīties Eiropas un pasaules zinātnes norisēs, kā arī nodrošināt pilnvērtīgu attiecīgās nozares potenciāla izmantošanu. 

 

Informācija par projekta īstenošanas gaitu: http://izm.gov.lv/lv/es-strukturfondi/izm-istenojamie-projekti/vnnlapzdi.

 © 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 28.04.2016.


http://www.kki.lv/ Drukas versija
Informācija no: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=257
Izdrukas laiks: 28.09.2023 plkst. 21:12