Drukāt
logo

Zinātniskā darbība > Programmas, projekti > Valsts pētījumu programma 2014-2017 > Valsts pētījumu programma 27.11.2015Valsts pētījumu programmas
„Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas” (ResProd)
pirmā posma izpildes izvērtēšanas konference


Konferences norises vieta un laiks:    
Rīgā, Akadēmijas laukums 1, Latvijas Zinātņu Akadēmijas Senāta zāle, 2. stāva zāle
Piektdien, 2015.gada 27.novembrī, , pl. 10:00-12:00

Programma:

Reģistrācija: 9:30-10:00

 
Ziņojumi:10:00-12:00

 
1.    Programma ”Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas”, Dr.chem. B.Andersons, LVKĶI


Projekti:

 
1.    Vienvecuma egļu mežu audzēšanas potenciāls auglīgajās meža ekosistēmās, Dr. silv.J.Jansons, LVMI Silava.

 
2.    Pētījumi koksnes apstrādes, meža produktu loģistikas un plānošanas jomā, Dr. silv. D. Dubrovskis, LLU.

 
3.    Biomateriāli un bioprodukti no meža resursiem ar daudzpusīgu pielietojumu, Dr.inž. A.Žūriņš, LV KĶI.

 
4.    Zemes dzīļu resursu izpēte- jauni produkti un tehnoloģijas (Zeme), Dr. geol. V. Segliņš, LU.

 
Jautājumi un diskusijas

 
Aktuālā informācija no IZM un SuZA

 © 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 30.11.2015.


http://www.kki.lv/ Drukas versija
Informācija no: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=256
Izdrukas laiks: 20.05.2024 plkst. 21:49