Drukāt
logo

Zinātniskā darbība > Programmas, projekti > ESF un ERAF projekti > Dalība Apvārsnis 2020 projektos ...|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

  

Dalība Apvārsnis 2020 projektos Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātniskās kapacitātes un atpazīstamības sekmēšanai
 

 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
(Nr. 2015/0012/ 2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/012)


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Aktivitāte 2.1.1.2. "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” (otrā kārta)

 

ERAF projekta ietvaros LV Koksnes ķīmijas institūtā tiks sagatavoti 7 projekti iesniegšanai programmas Apvārsnis 2020 projektu konkursos. Izvēloties Apvārsnis 2020 uzsaukumus, ņemtas vērā LVKĶI darbības jomas, problēmas aktualitāte pētniecībā un tautsaimniecības attīstībā, iestrādes attiecīgajā virzienā, t.sk. sadarbība ar potenciālajiem konsorcija partneriem, cilvēkresursu un infrastruktūras nodrošinājums. Projekti tiks sagatavoti sekojošās nozarēs: zinātnes izcilība (Excellent Sciences: FET-OPEN); nanotehnoloģijas, uzlaboti materiāli un ražošana (Nanotechnologies, Advanced Materials and Production H2020-NMP-PILOTS-2015); konkurētspēja Eiropas kosmosa sektorā 2015 (Competitiveness of the European Space Sector-2015. H2020-COMPET-2015.); divās Marijas-Sklodovskas Kirī v.n. aktivitātēs: projektu konkursā individuālajiem pētniecības grantiem (Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships(IF-EF), MSCA-IF-2015-EF) un pētniecības personāla apmaiņas projektu konkursā(Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange, Main pilar Excellent Science), starpinstitūtu projekts līdzdalības paplašināšanai un virzībai uz pētniecības ekselenci ( H2020-TWINN-2015: Twinning).

 

Tiks ņemta dalība atbilstošos atbalsta pasākumos, t.sk.;

 

Projekta īstenošanas vieta –
    

        Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts,
       
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (www.kki.lv , koks@edi.lv).

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.chem. Bruno Andersons (bruno.andersons@edi.lv).

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2014-30.11.2015.

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 13 mēneši.  

 

Finansējums apjoms: 58 421, - EUR.

  

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

    

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 © 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 28.04.2016.


http://www.kki.lv/ Drukas versija
Informācija no: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=245
Izdrukas laiks: 18.09.2020 plkst. 08:51