Drukāt
logo

Zinātniskā darbība > Programmas, projekti > ESF un ERAF projekti > ... presētā papīra iepakojuma ... 

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

  

Dabai draudzīga presētā papīra iepakojuma materiāla, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, izstrāde ar piedevām no atjaunojamiem dabas resursiem 

 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
(Nr. 2014/0034/2DP/2.1.1.1.0./14/APIA/VIAA/042)


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" (trešā kārta)

 

Projekta vispārīgais mērķis – Dabai draudzīga papīra iepakojuma materiāla, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, izstrādne, tādejādi samazinot iepakojamo materiālu atkritumu apjomu un to radīto vides piesārņojumu.

 

Projekta specifiskais mērķis – 100% dabā sadaloša, kompostējama, mitrumizturīga, antibakteriāla pārtikas iepakojuma, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, izstrādne no reciklētiem un reciklējamiem papīra materiāliem, aizstājot fosilos papīra īpašību uzlabojošās piedevas ar dabas polimēru. 

 

Projekts un pētījums atbilst – zinātnes nozarēm 1) Enerģija un vide, 2) Vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas. Atbalstāmā tautsaimniecības nozare – Papīra un papīra izstrādājumu ražošana C17 (NACE 2 red.). 

 

Projekta ilgtspēja balstīta uz sabiedrības vajadzībām un ES un Latvijas likumdošanas (ES direktīva 94/62/EK direktīva un LV likums par Dabas resursa nodokli) pieprasījuma pēc ekoloģiska iepakojamā materiāla. 

 

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes: 

    

Rūpnieciskais pētījums:

Eksperimentālās izstrādnes:

  

Projekta rezultātā tiks izstrādāts dabai draudzīgs, mitrumizturīgs, antibakteriāls, kompostējams papīra iepakojamais materiāls, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, ar piedevām kas iegūtas no atjaunojamiem resursiem.

    

Projekta īstenošanas vieta –
    

        Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts,
       
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (www.kki.lv , koks@edi.lv).

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Uldis Grīnfelds (uldisg@edi.lv).

 

Projekts uzsākts: 01.08.2014.

  

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 13 mēneši

 

Projekta īstenošanas gaita:

  

        31.10.2014  Preses relīze Nr. 1. - Informācija par projektu 

  

        31.10.2014  Rezultāti pārskata periodā  no 01.08.2014. - 31.10.2014.    

 

        31.01.2015  Rezultāti pārskata periodā  no 01.11.2014. - 31.01.2015.    

 

        30.04.2015  Rezultāti pārskata periodā  no 01.02.2015. - 30.04.2015.    

 

        31.08.2015  Rezultāti pārskata periodā  no 01.05.2015. - 31.08.2015.

    

        31.08.2015  Populāra publikācija par projektu Kompostētāju klubā.

 

   

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 © 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 28.04.2016.


http://www.kki.lv/ Drukas versija
Informācija no: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=219
Izdrukas laiks: 1.10.2023 plkst. 08:37