Drukāt
logo

Zinātniskā darbība > Programmas, projekti > ESF un ERAF projekti > ... levoglikozāna ieguves ...

Inovatīva levoglikozāna ieguves tehnoloģijas pilnveidošana un blakusproduktu izmantošana


 

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

  

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
(Nr. 2010/0297/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/024)


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”
Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība"
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

 

Projekta īstenošanas gaita:  

  

30.11.2013 Kopsavilkums laika periodā 01.06.2011.-30.11.2013   Skatīt

 

31.05.2013 Kopsavilkums laika periodā 01.01.2011.-31.05.2013   Skatīt

 

28.12.2012 Kopsavilkums laika periodā 01.07.2012.-28.12.2012   Skatīt

  

30.06.2012 Kopsavilkums laika periodā 01.01.2012.-30.06.2012   Skatīt

  

30.12.2011 Kopsavilkums laika periodā 01.10.2011.-30.12.2011   Skatīt

 

30.09.2011 Kopsavilkums laika periodā 01.07.2011.-30.09.2011   Skatīt

 

30.06.2011 Kopsavilkums laika periodā 01.04.2011.-30.06.2011   Skatīt

 

31.03.2011 Kopsavilkums laika periodā 09.12.2009.-31.03.2011   Skatīt

 

2011.01.03 Uzsākta projekta īstenošana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 11.02.2014.


http://www.kki.lv/ Drukas versija
Informācija no: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=129
Izdrukas laiks: 21.07.2024 plkst. 07:28