Drukāt
logo

Zinātniskā darbība > Programmas, projekti > ESF un ERAF projekti > ... poliuretāna pārklājumu izstrādne ...

Gaistošus organiskus savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem


  

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

  

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
(Nr. 2010/0214/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/054)


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”
Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība"
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

   

Projekta vispārīgais mērķis – Tautsaimniecībai perspektīvu inovatīvu poliuretānu pārklājuma materiālu un tehnoloģiju izstrāde.

  

Projekta specifiskais mērķis – Izstrādāt poliolu sistēmas no atjaunojamām izejvielām uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu ieguvei ar augstākām ekspluatācijas īpašībām nekā zināmiem šīs klases materiāliem, izslēgt no poliolu sistēmām viegli gaistošus organiskus savienojumus.

   

Lai nodrošinātu mērķa sasniegšanu tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:


Rūpnieciskie pētījumi

Eksperimentālās izstrādnes

Citas aktivitātes

Mērķi tiks sasniegti, izmantojot PU pārklājumu ieguvei inovatīvas poliolu sistēmas no atjaunojamām izejvielām – rapšu, saulespuķu un rīcineļļas polioliem. Poliolu sintēze un poliolu sistēmu izgatavošana pilnībā atbildīs „zaļās ķīmijas” prasībām.

  

Projekta īstenošanas vieta – Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (http://www.kki.lv/, koks@edi.lv ).

  

Projekta sadarbības partneri:

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 36 mēneši.


Projekta vadītājs – Dr.habil.chem.  Uldis Stirna (stirna@edi.lv).
   

Projekts uzsākts - 2010. gada 1. novembris.

 

Projekta ietvaros īstenotajām darbībām nav saimniecisks raksturs, jo saskaņā ar 07.07.2009 MK Noteikumu Nr.752 apakšpunktu 3.1. projekts atbilst šādiem kritērijiem:

Projekta īstenošanas gaita

  © 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 28.04.2016.


http://www.kki.lv/ Drukas versija
Informācija no: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=123
Izdrukas laiks: 19.06.2024 plkst. 07:21