Dr.chem. Ingeborga Andersone

Education

1998 - iegūts ķīmijas doktora zinātniskais grāds specialitātē “Koksnes, celulozes un papīra tehnoloģija, koksnes zinātne un ķīmiskā aizsardzība” (Dr.chem.).

Research Interests and Expertise

Koks būvniecībā un celtniecībā. Koksnes un koksnes materiālu noārdīšanās ar bioloģiskiem organismiem, uguni un vides iedarbības rezultātā: aizsardzības līdzekļi un paņēmieni, t.sk. termiskā modifikācija. Koksnes noārdīšanās mehānismi dažādu faktoru ietekmē: instrumentālās un analītiskās izpētes metodes. Kultūrvēsturiskais koka mantojums: izpēte un saglabāšana.

Significant Projects

VPP „Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas” (ResProd) 3.projekta “Biomateriāli un bioprodukti no meža resursiem ar daudzpusīgu pielietojumu” sadaļas vadība par koksnes materiālu konkurētspējas palielināšanas iespējām būvniecībā (2014-2017).

Dalība ERAF projektā „Saplāksnis no termiski modificētiem finieriem ar uzlabotām ilgizturības īpašībām”. Vienošanās Nr. 2014/0018/ 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/040 (2014-2015).

Additional Information

Dalība Latvijas Materiālu pētīšanas biedrībā.

Latvija pārstāve Menedzmenta komitekā COST akcijā FP 1303 ““Performance of Biobased building materials” (2013-2017).

Dalība COST akcijā FP 1407 “Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach” (ModWoodLife) (2014-2018).

Significant Publications

  1. Andersons B., Andersone I., Irbe I., Fridrihsone V., Lūsis R. 2017. Exploration of waterlogged piles and wooden constructions of Riga Dome Cathedral, Document IRG/WP 17-10901, 6 pp.
  2. Andersons B., Noldt G., Koch G., Andersone I., Meija-Feldmane A., Biziks V., Irbe I., Grinins J. . Scanning UV microspectrophotometry as a tool to study the changes of lignin in hydrothermally modified wood. Holzforschung, 70(3), 2016, 215–221.
  3. Andersons B., Andersone I., Meija-Feldmane A., Irbe I., Janberga A., Grinins J. 2016. Exterior birch plywood: potentiality of the thermo-hydro treatment. IRG/WP 47, Doc. 16-40743, 15 pp.
  4. Biziks V., Van Den Bulcke J., Grinins J., Militz H., Andersons B., Andersone I.,Dhaene J., Van Acker J. Assessment of wood microstructural changes after one-stage thermo-hydro treatment (THT) by micro X-ray computed tomography. Holzforschung, 70 (2), 2016, 167 – 177.
  5. Rowell R.M., Andersone I., Andersons B. 2012. Heat treatment. Chapter 14 in Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites. Second Edition, CRC Press, 511-536.