Jānis Gailis

Education

Iegūta kvalifikācija inženieris-mehāniķis, Rīgas Politehniskais Institūts

Significant Projects

1. Dalība Zilākalna kūdras melases pilotrūpnīcas projektēšanā, palaišanā un darbināšanā.
2. Dalība ERAF projektos par levoglikozāna un levoglikozenona tehnoloģijas izstrādi un blakusproduktu izmantošanu.