B.Sc.ing. Artūrs Šuleiko

Education

2016 - iegūts bakalaura grāds ar kvalifikāciju „Ķīmijas tehnologs” (B.Sc.ing.) Rīgas Tehniska universitāte, Rīga, Latvija

Research Interests and Expertise

Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem. Bioreaktoru konstrukciju hidrodinamisko parādību izpēte un modelēšana. Bioreaktoru un fermentācijas procesu izstrāde pētnieciskām vajadzībām. Biotehnoloģisko procesu modelēšana un optimizācija.

Significant Projects

ERAF projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/144 “Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem”

Additional Information

Kopš 2014. gada Tehniķis A/S Biotehniskais centrs, Rīga, Latvija

Significant Publications

Grigs O., Galvanauskas V., Dubencovs K., Vanags J., Suleiko A., Berzins T., Kunga L. Model predictive feeding rate control in conventional and single-use lab-scale bioreactors: a study on practical application. Chem. Biochem. Eng. Q. 2016, Vol. 31. 75–88.