Research Topics

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai
  • Zinātniskās programmas un projekti
  • Laboratorijas, zinātniskās grupas
  • Zinātniskie darbinieki
  • Publikācijas, patenti
  • Zinātniskās sadarbība
  • Organizētās konferences un pasākumi
  • Balvas, atzinība​

 

​"Institūta darbības mērķis atbilstoši valsts noteiktajai zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikai ir ar zinātniskām metodēm iegūt jaunas zināšanas un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, lai sekmētu koksnes ķīmijas un polimēru ķīmijas nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, kā arī veikt ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu saistītas darbības atbilstoši institūta zinātniskās darbības virzieniem." (LVKĶI Nolikums, 2.p., pieņemts 31.03.2009)