Termiski modificēta saplākšņa iegūšanas tehnoloģijas komercializācija

Project status

Active

Project execution time

01.04.2020 to 30.09.2020

Project type

ERAF-1.2.1.2.

Project number

KC-PI-2020/41 (Contract with LIAA Nr. KC-L-2017/7)

Project manager

Juris Grīniņš

Involved laboratories

Biorefinery laboratory

Call, activity

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākums "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" 3.kārtas 1.posms

Project goal

Under development !!!