Mg.biol. Žanete Zommere

Izglītība

2018 – dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte.

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes trupes un zilējuma sēnes. 

Nozīmīgākie projekti

2016 - pašlaik    MNKC projekts Nr. 0135/KC/16/10 “Bērza saplākšņa modificēšana”

2017 - pašlaik  ERAF projekts “Koksne ar uzlabotām kalpošanas īpašībām, kombinējot termiskās modifikācijas un impregnēšanas apstrādi” (Nr. 133).

Nozīmīgākās publikācijas

Zommere Ž., Nikolajeva V. (2017.) Immobilization of bacterial association in alginate beads for bioremediation of oil-contaminated lands. Environmental and Experimental Biology. 15: 105-111.

Nikolajeva V., Zommere Z. (2018.) Changes of physicochemical properties and predominant microbiota during storage of birch sap. International Food Research Journal. 25(2): 527-533.