MSc Raimonds Makars

Izglītība

2022 – pašlaik Studijas Rīgas Tehniskā universitātes doktora studiju programmā "Ķīmija materiālzinātne un tehnoloģijas" 2022 Inženierzinātņu maģistra grāds ķīmijas tehnoloģijā, Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Bērza tāss ekstrakcija un depolimerizācija, kompozītmateriāli no koksnes un tās pārstrādes atlikumiem

Nozīmīgākie projekti

2021 – pašlaik ERAF projekts Nr. 1.1.1.1/20/A/071 “Augstas īpatnējās virsmas bērza tāss betulīna daļiņu iegūšanas, ražošanas un pielietojuma izpēte dispersās sistēmās” 2020 – pašlaik ERAF projekts Nr. 1.1.1.1/19/A/089 “Bērza miza kā vērtīga, atjaunojama izejviela bez-formaldehīda skaidu plātņu un suberīnskābju poliolu iegūšanai poliuretānu izstrādei” 2018 – 2020 ERAF projekts Nr. 1.2.1.2/16/I/001 „Ekoloģiskas suberīnskābes saturošas koksnes kompozītmateriālu saistvielas iegūšanas tehnoloģijas komercializācija” 2018 – 2019 ERAF projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/042 „Bērza mizas pārstrāde ekoloģiskos šķiedru bio-kompozītos un produktos ar augstu pievienoto vērtību”  

Nozīmīgākās publikācijas

Makars R., Rizikovs J., Godina D., Paze A., Merijs-Meri R. Utilization of Suberinic Acids Containing Residue as an Adhesive for Particle Boards. Polymers, 2022, 14(11), 2304. https://doi.org/10.3390/polym1411230 Rizhikovs J., Brazdausks P., Paze A., Tupciauskas R., Grinins J., Puke M., Plavniece A., Andzs M., Godina D., Makars R. Characterization of suberinic acids from birch outer bark as bio-based adhesive in wood composites. International Journal of Adhesion and Adhesives, 2022, 112, 102989. https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2021.102989 Rizikovs J., Godina D., Makars R., Paze A., Abolins A., Fridrihsone A., Meile K., Kirpluks M. Suberinic acids as a potential feedstock for polyol synthesis: Separation and characterization. Polymers, 2021, 13(24), 4380. https://doi.org/10.3390/polym13244380