Mg.sc.ing. Irina Sevastjanova

Izglītība

1976 - Maģistra grāds ķīmijas tehnoloģijā (Mg.sc.ing.), ķīmijas tehnoloģija; Rīgas Politehniskais institūts

Zinātniskās intereses un kompetence

Poliuretāna putuplastu receptūras zinātniskā izstrāde, poliuretāna receptūru uzputošanās parametru noteikšana, izvērtēšana un citi tehnoloģiskie jautājumi, kas saistīti ar poliuretāna materiālu ieguvi.

Nozīmīgākie projekti

2018-2021 - M-ERA.Net 2 - No atjaunojamām izejvielām iegūtas un ar nanokristālisko celulozi modificētas kriogēnās izolācijas izstrāde (Bio4Cryo) (Nr. 1.1.1.5/ERANET/18/03), zinātniskais asistents

2018-2020 - Eiropas Kosmosa Aģentūra - Light Weight Polyurethane Insulation for the Bulkhead of Ariane Rocket, Produced with the Next Generation Blowing Agents and Environmentally Friendly Catalysts (CRYOFOAMS-LW) (Nr.4000124200/18/NL/SC), zinātniskais  asistents

2017-2019 - ERAF - Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli (Nr.1.1.1/16/A/031), zinātniskais asistents

2015-2017 - Eiropas Kosmosa aģentūra - Rigid Polyurethane Foams for External Tank Insulation for Launcher Upper Stages (CRYOFOAMS) (Nr.400011453/15/NL/NDe), zinātniskais asistents

2014-2017 - VPP 6 - Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd), apakšprojekta Nr. 3 Biomateriāli un bioprodukti no meža resursiem ar daudzpusīgu pielietojumu, aktivitāte Poliuretānu pārklājumus ar samazinātu degamību uz fosforu saturošu poliolu bāzes koksnes aizsardzībai izstrāde, zinātniskais  asistents

2014-2015 - ERAF - Inovatīvu poliolu un poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta (PET) pārslām un atjaunojamo izejvielu resursiem (Nr.2014/0043/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/063), zinātniskais asistents

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Yakushin, V., Abolins, A., Vilsone, D., Sevastyanova, I. Polyurethane coatings based on linseed oil phosphate ester polyols with intumescent flame retardants. - Fire and Materials, 2019, 43-1, 92-100 (Doi: 10.1002/fam.2672).
  2. Yakushin, V., Misane, M., Bikovens, O., Vilsone, D., Sevastyanova, I. Synthesis of trimethylolpropane esters of tall oil fatty acids and properties of polyurethane coatings on their basis. - Journal of Coatings Technology and Research, 2016, 13-2, 317-324 (Doi: 10.1007/s11998-015-9747-3).
  3. Yakushin, V., Cabulis, U., Sevastyanova, I., Effect of Filler Type on the Properties of Rigid Polyurethane Foams at a Cryogenic Temperature. - Mechanics of Composite Materials, 2015, 51-4, 447-454 (Doi: 10.1007/s11029-015-9516-5).
  4. Cabulis, U., Sevastyanova, I., Andersons, J., Beverte, I. Rapeseed oil-based rigid polyisocyanurate foams modified with nanoparticles of various type. - Polimery/Polymers, 2014, 59-3, 207-212 (Doi: 10.14314/polimery.2014.207).